Приглашаем фишинг и спам(почта/соц.сеть/мессенджер) экспертов для переговоров.
Для обращения необходимо написать в обратную связь
Тема: Сотрудничество
Скрыть

Хидра


 • 16/02/2022 в 01:31 ТС   Xuqic (Модератор)
  82 сделок
  191 лайков
  Уважаемые пользователи, в связи с прекращением поддержки доменов v2 сайт будет открываться по адресам:

 • 16/02/2022 в 05:35 Bubygy
  6 сделок
  82 лайк
  Hydra Официальный сайт Вход

  За контакт с " кератон " ООД : София 1505,. Оборище 131-135, "кератон" ООД. Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. Срокът за отговор е 1 /един/ месец.

  Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Какво ни прави толкова добри Професионално обслужване от пътуващи специалисти Дългогодишен опит в круизните пътувания Директни договори с круизните компании. Президентът на САЩ Джо Байдън е потвърдил в телефонен разговор вчера с украинския президент Володимир Зеленски готовността на Вашингтон да отговори решително, в случай че Русия нахлуе в Украйна, информира Белият дом. От 109 на човек вътрешна 109 с балкон 129 апартамент 199 Виж Повече * Цените са с включени пристанищни такси и с вече калкулирани отстъпки, ако има промоция.

  За срок от 50 години се съхраняват данните, цены свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Права на физическите лица субекти на данни - Право на достъп/информация; - Право на коригиране на неточни или непълни данни; - Право на изтриване (правото да бъдеш забравен - Право на ограничение на обработването; - Право на преносимост на данните;. Предаване на лични данни и съгласие "кератон" ООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните, сключен договор, изрично съгласие или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

  От 99 на човек вътрешна 99 външна 189 с балкон 209 апартамент 719 Виж Повече * Цените са с включени пристанищни такси и с вече калкулирани отстъпки, ако има промоция. Кератон ООД изпраща надлежно уведомление до физическите лица, когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на засегнатите лица.В случай, че нарушението на сигурността на данни обхваща голям брой субекти. В качеството си на администратор на лични данни, "кератон " ООД има задължение да Ви информира за личните данни, които събира, целите за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, какво да очаквате, когато. При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, изпратени до " кератон" ООД се обработват само лични данни, относими към конкретния случай.

  5 на Регламент /ЕС/2016/679 на ЕС (Принципи, свързани с обработването на личните данни като: добросъветна и прозрачна обработка при спазване изискванията на закона и обработване по начин, който гарантира необходимото ниво на сигурност; точност на данните и свеждането им до минимум;. Право на жалба В случай, че субектът на данни установи, че "кератон" ООД нарушава нормативна уредба, той има право да осъществи контакт с дружеството за изясняване на въпроса, както и право да подаде жалба пред Комисията за защита.

 • 16/02/2022 в 19:49 Ykazugo
  22 сделок
  29 лайк
  Благодаря информации с представленной страницы попасть на сайт сумеет любой пользователь, даже отдалённо знакомый с компьютером. Во время первого запуска сам браузер. После этого создать собственный и новый аккаунт на самом сайте Гидра и создать новенькую платежку. Наша команда делает все возможное для того чтобы вам было комфортно и удобно. Hydra - ссылка на сайт гидра (https hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid onion) рабочее зеркало в сеть TOR в обход блокировок. Анонимная работа в сети будет доступна на браузере Мозилла с плагином Торбуттон. Не будет же трафик проходить через сотни серверов за короткий промежуток времени, верно? Правильные ссылки на Гидру : на вход, зеркало и магазин. Гидра до10000 Товаров по акции The greater the amount of top-ups per month, the more promotional items will be available to you. Здесь реализуют психотропные вещества, поддельные и оригинальные документы, банковские карты, товары хакерского назначения и многое другое.
  Гидра вход - сайт гидра онион:ссылка 2021 года
 • 17/02/2022 в 08:01 Agexe
  22 сделок
  48 лайк
  Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Жалби, сигнали и други искания Жалби, сигнали и други искания във връзка с дейността на "кератон" ООД, следва да бъдат подписани и се подават писмено до адреса на дружеството или по електронен път на посочетаната по -горе електронна поща, което изпращане следва да бъде документирано. От 119 на човек вътрешна 119 външна 149 с балкон 189 апартамент 339 Виж Повече * Цените са с включени пристанищни такси и с вече калкулирани отстъпки, ако има промоция.
 • 17/02/2022 в 16:09 Oqucod
  8 сделок
  92 лайк
  Искането следва да бъде подписано и да съдържа : име и фамилия и адрес за кореспонденция, телефонен номер, описание на искането, дата на искането, подпис на лицето. Горните права може да упражните чрез отправено писмено искане по електронната поща посочена по-горе или по поща на адрес. Преддоговорни отношения В изпълнение на дейност по преддоговорни отношения събирането на лични данни е в минимален обем, достатъчен само за извършване на необходимите дейности.
 • 17/02/2022 в 18:11 Yzyca
  2 сделок
  47 лайк
  Видеонаблюдение В "кератон" ООД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Междувременно Пентагонът съобщи, че струпването на руски военни на границата с Украйна е продължило и през последното денонощие, предаде ДПА.
 • 18/02/2022 в 01:18 Kugep
  KU
  14 сделок
  91 лайк
  Уведомления за нарушения за сигурността на данните. От 79 на човек вътрешна 79 външна 89 с балкон 109 апартамент 119 Виж Повече * Цените са с включени пристанищни такси и с вече калкулирани отстъпки, ако има промоция. Останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им, както и според вътрешен правилник за организацията и мерките за защита на личните данни.
 • 18/02/2022 в 13:30 Ryhoru
  RY
  8 сделок
  63 лайк
  В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения. София,. Данните от тях, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон. Оборище Електронна поща: Интернет страница: Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани лични данни "кератон " ООД събира и обработва лични данни на основания, позволени от българското и европейското законодателство при осъществяване на своята дейност. Достъп до тази информация не се предоставя на трети лица само, освен ако е налице законово основание за получаване на данните или те не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.